Significance of an Eagle/चीलको विशेषताहरु

Posted on July 28, 2016

0


 

Eagle Story 1

अन्य पन्छीभन्दा चील ज्यादा बाच्द्छ,

Eagle Story 2

७० वर्षसम्म बाच्न सक्दछ, तर यो जीवनमा पुग्नको निम्ति उसले अत्यन्तै कठिन निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ.

Eagle Story 3

४०औ बर्षतिर पुगेपछि त्यसको लामो र नरम नंग्राहरुले सिकार पक्रन सक्दैन.

Eagle Story 4

उसको लामो अनि धारिलो चुचो बटारिन्छ

Eagle Story 5

उसको लामो बाक्लो प्वाख र भारि पखेटाको कारण उसलाई उड्न गार्हो हुदछ.

Eagle Story 6

यो बेलामा चीललाई अब दुइ मध्ये एक विकल्प रोज्नु पर्ने हुन्छ. कि मर्ने नभए १५० दिनको पिडादाई प्रक्रिया बाट भएर जाने

Eagle Story 7

१५० दिनको प्रक्रिया को लागि चील उच्च पर्बत मा भएको आफ्नो गुडमा गएर बस्नु पर्छ

Eagle Story 8

त्यहाँ नेर चीलले आफ्नो नंग्रा र चुचोलाई पत्थरमा ठोकेर निकाल्दछ

Eagle Story 9

पुरानो प्वाखहरु निकालीसकेपछि, नया प्वाख पलाउञ्जेल सम्म धैर्य गरेर बस्छ, र त्यसपछि नंग्राहरु निकाल्दछ

Eagle Story 10

नया प्वाख उम्रन थालेपछि चील ले आफ्नो पुरानो बुदो प्वाखहरु चुचोले तानेर निकाल्न थाल्दछ

Eagle Story 11

लगभग पाँच महिना पछि, आफ्नो नया जीवनको अबिस्मर्निया लामो उडान भर्दछ र अझै ३० वर्षा ज्यादा बाच्दछ

Eagle Story 12

परिबर्तन किन आवस्यक छ? हामी पनि जीवित रहनको लागि, परिबर्तनको प्रक्रियाबाट भएर जानु पर्दछ. हामीले पनि हामीमा भएको पुरानो स्वभाव, स्मरण, र अन्य पुरानो जीवनहरु माथि विजय प्राप्त गर्नु पर्दछ! बिगतको बोझहरुबाट स्वतन्त्र हुनसक्यौ भने मात्र वर्तमान आशिषहरुको अनुभूति गर्न सक्दछौ

 

चीलको विशेषताहरु
अन्य पन्छीभन्दा चील ज्यादा बाच्द्छ,
७० वर्षसम्म बाच्न सक्दछ, तर यो जीवनमा पुग्नको निम्ति उसले अत्यन्तै कठिन निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ.
४०औ बर्षतिर पुगेपछि त्यसको लामो र नरम नंग्राहरुले सिकार पक्रन सक्दैन.
उसको लामो अनि धारिलो चुचो बटारिन्छ
उसको लामो बाक्लो प्वाख र भारि पखेटाको कारण उसलाई उड्न गार्हो हुदछ.
यो बेलामा चीललाई अब दुइ मध्ये एक विकल्प रोज्नु पर्ने हुन्छ. कि मर्ने नभए १५० दिनको पिडादाई प्रक्रिया बाट भएर जाने
१५० दिनको प्रक्रिया को लागि चील उच्च पर्बत मा भएको आफ्नो गुडमा गएर बस्नु पर्छ
त्यहाँ नेर चीलले आफ्नो नंग्रा र चुचोलाई पत्थरमा ठोकेर निकाल्दछ
पुरानो प्वाखहरु निकालीसकेपछि, नया प्वाख पलाउञ्जेल सम्म धैर्य गरेर बस्छ, र त्यसपछि नंग्रा हरु निकाल्दछ
नया प्वाख उम्रन थालेपछि चील ले आफ्नो पुरानो बुदो प्वाखहरु चुचोले तानेर निकाल्न थाल्दछ
लगभग पाँच महिना पछि, आफ्नो नया जीवनको अबिस्मर्निया लामो उडान भर्दछ र अझै ३० वर्षा ज्यादा बाच्दछ
परिबर्तन किन आवस्यक छ?
हामी पनि जीवित रहनको लागि, परिबर्तनको प्रक्रियाबाट भएर जानु पर्दछ
हामीले पनि हामीमा भएको पुरानो स्वभाव, स्मरण, र अन्य पुरानो जीवनहरु माथि विजय प्राप्त गर्नु पर्दछ
बिगतको बोझहरुबाट स्वतन्त्र हुनसक्यौ भने मात्र वर्तमान आशिषहरुको अनुभूति गर्न सक्दछौ

 

 

 

 

Advertisements
Posted in: Uncategorized